Om het lezen van de teksten te vergemakkelijken, bieden wij u de mogelijkheid om pdf-bestanden voor verschillende sites:

 

Het miskende onderricht

Evangelie volgens thomas

Jezus en de Bijbel

Krishna, Bouddha en Jezus

Evangelie van Mariam

Begrippen en misverstanden

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 


 

Home